MBSR

Vi har travlt som aldrig før og når travlheden ledsages af manglende overblik og måske en følelse af at drukne i opgaver, kan det føre til usund stress. Lange arbejdsuger slider på humøret og koncentrationen. På arbejdspladsen går stress ud over arbejdsglæden, samarbejdet og effektiviteten. Når medarbejderen kommer hjem går den manglende trivsel ud over familie og venner og så er det ”negative hjul” begyndt at rulle.

Mindfulness har rødder i Yoga og meditative treditioner. Selv om mindfulness måske udspringer fra Budhismen – så er det vigtigt for os, at understrege at Mindfulness intet har at gøre med religion. Mindfulness handler om at reducere psykologisk betinget lidelse og fremme øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse. Mindfulness er bevidst observation af nuværende oplevelser uden at dømme og evaluere dem og samtidig have en åben, venlig og tålmodig indstilling

Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) er et interventionsprogram udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University og Massachutts Medical School, i USA.

I modsætning til mange af de andre udbudte mindfulness kurser, foredrag m.m. så er MBSR programmet underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervining. MBSR programmet er evidensbaseret og har vist sin gode effekt på mange områder.

Der undervises i MBSR programmet ud fra standarder fra University of Massachusetts Medical School, The Center for Mindfulness, Health Care & Society samt Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

MBSR KURSER

Mindfulness Baseret Stress Reduktion

MBSR er en evidens-baseret metode, der gennem omfattende forskning har vist sig at være virksom over for symptomer på stress, angst og depression. Mange oplever desuden at metoden, der bygger på systematisk træning i mindfulness, effektivt fører til øget nærvær, forbedret livskvalitet og velvære, samt en mere venlig og accepterende indstilling over for sig selv og andre.

Formålet med kurset er at lære at integrere en række færdigheder, der gør det muligt effektivt at håndtere stress i hverdagen. Det vil være en hjælp til at styrke opmærksomheden for at opnå større balance og bedre overblik, samt bedre evne til at prioritere ens nærvær i det daglige arbejde. Dette inkluderer træning i øget bevidst nærvær over for stress-relaterede tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mere specifikt trænes evnen til at opdage negative tankemønstre, når de opstår, samt evnen til at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser. Der arbejdes med kropsbevidsthed og emotionsregulering. Evnen til bevidst nærvær opdages og trænes gennem en række praktiske mindfulness-øvelser, såsom liggende kropsscanning, simple yoga øvelser og siddende meditationer. I MBSR suppleres mindfulness-træningen med eksempler, undervisning om stress, stress-fysiologi, perception og kommunikation, samt guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der illustrerer sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd under stress.

I forbindelse med kursus forløbet vil en af mødedagene foregå i stilhed. Denne dag mødes vi og der vil være en kort introduktion, hvorefter resten af dagen vil være i fuldstændig stilhed, dog med guidning fra din underviser. Denne dag vil vi spise frokost sammen, som også foregår i stilhed.

Huset Aagaard underviser efter gældende retningslinier fra The Center for Mindfulness in Medicine, Health Care & Society, University of Massachusetts Medical School, hvor vores underviser er uddannet Qualified MBSR Teacher.

MBSR programmet har siden sin udvikling i 1979 på Center for Mindfulness i USA v/ Jon Kabat-Zinn, været anvendt med slående positive resultater til mennesker med meget forskellige lidelser såsom stress/krise lidelser, psoriasis, hjertesygdomme, kroniske smerter, hovedpine, forhøjet blodtryk, depression, kræft, søvnforstyrrelser, angst og panik mm.

Forskningsresultater fra bl.a Massachusetts University har vist at denne form for opmærksomhedstræning, over tid, giver vedvarende symptomreduktion og har dybtgående og positive effekter på deltagernes holdninger, adfærd, selvopfattelse, samt følelsesmæssige intelligens og oplevelse af sammenhæng. De positive resultater kan allerede ses efter deltagelse i et 8-ugers MBSR-program.

I dag er MBSR og mindfulnesstræning, en anerkendt og verdensomspændende metode, som anvendes lige så meget af mennesker, der ikke har fysiske eller psykiske symptomer, men blot ønsker at være mere tilstede i nuet og leve livet mere fuldt i kontakt med sine sande værdier, ønsker og livsformål.

MBSR og mindfulness træning er et område af participatory medicine, hvor det at komme i behandling for sygdom eller på anden måde at få kontakt med vores sundhedssystem, er forbundet med at komme mere til stede i livet. At få en dybere forståelse af sig selv og livets muligheder og deltage fuldstændigt i egen rehabilitering.

Undervisningen foregår i en lille gruppe på mellem 6 – 12 deltagere, der mødes en gang ugentligt i 2½ time over 8 uger, plus én hel dag i stilhed. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til ca. 45 minutters daglig mindfulness-træning.

Der er vigtigt for udbyttet, at man er motiveret for at gennemføre hele forløbet, dvs. så vidt muligt kommer til alle timer og så vidt muligt laver hjemmearbejdet. Hvis det ikke er muligt at committe sig til forløbet er det bedre at vente med at deltage.

MBSR-kurserne er for dig der ønsker at fordybe dig i et eller flere af disse fokusområder:

– lære sinds, krops- og hjertebaseret mindfulness meditation.
– øget bevidsthed og nærvær i dagligdagens gøren, væren og i dine relationer generelt.
– udvikle empatisk kontakt og samhørighedsfølelse.
– rumme svære følelser og tanker, angst, depression og utryghed gennem væren og tillid.
– udvikling af selvværd gennem selvberoelse, selvaccept og selvomsorg.
– støtte kroppens evne til selvregulering af bl.a. smerter og stressrelaterede lidelser.
– håndtere/rumme stress og stressrelaterede lidelser, fysiske som psykiske.
– forbedre kroppens immunforsvar, robusthed og generelle balance.

Kurserne er åbne for alle interesserede, både nybegyndere samt erfarne meditationsudøvere og mindfulness praktikere.

Det er således ikke kun for folk med stress eller stressrelaterede lidelser (fysiske smerter, depression eller angst mm.), men for alle der ønsker at lære mindfulness og meditation og opnå øget nærvær, indre ro, fokus, kreativitet, større selvindsigt og forståelse samt dybere relationer mm. i livet.

Mobil telefoner og evt. andet elektronisk udstyr skal være slukket under kurset. Det er endvidere vigtigt at man møder til kurset i god tid – dvs. at man senest er fremme 5 minutter inden kursus start (dette for at undgå forstyrelser under kurset og fordi der er elektronisk lås på indgangsdøren fra kl. 17:00).

Under MBSR kurserne vil der være vand, the og kaffe til rådighed og på stilhedsdagen serverer Huset Aagaard forkost samt frisk frugt til alle deltagerne.

Alle tilmeldte kursister vil senest 8 dage inden kursus start modtage relevant information om kurset og hvilket lokale der benyttes til de enkelte undervisnings sessioner.