Gruppeforløb

Kommunikation og personlig udvikling med fokus på Assertiv kommunikation

Siden 1980èrne har der været stor interesse for assertionstræning anvendt til selvudvikling, effektiv kommunikation og bedring af gennemslagskraft. Der findes desværre ikke noget godt dansk ord for det at være ”assertiv”. Det kommer af det latinske ord ”assertio”, der betyder at ”hævde” eller ”knytte til”. Det centrale ved assertion er respekten for både en selv og andre. At være assertiv betyder således,, at kunne handle i overensstemmelse med egne interesser og fastholde sine rettigheder samtidig med, at andres interesser og rettigheder respekteres.

Interessen for personlig udvikling og kommunikation kan ses i lyset af, at vi lever i en tid, hvor der er fokus på den personlige kompetence. Foruden faglig dygtighed,
har det stor betydning, hvordan man fungerer som menneske i samspillet med andre.

Dette kursus giver indsigt i forskellige kommunikations teorier og kombinerer teorierne med mindfulness og forskellige øvelser. Vi retter fokus på, hvordan vi med nærvær, accept og venlighed kan udvikle assertiv kommunikation til gavn for for den enkelte og hele organisationen.

Kurset har en varighed på 4 timer
Pris: Efter aftale

Mindfulness i organisationer

Mindfulness kan beskrives som evnen til at være nærværende i nuet uden at dømme. Evnen til at være mindful udvikler vi, ved med vilje at være opmærksomme på ting, vi normalt ikke ville skænke en tanke. Mindfulness er en systematisk metode til at udvikle nye former for handlekraft, kontrol og erkendelse i vores liv, og den bygger på vores iboende evne til at være opmærksomme og på det nærvær, den indsigt og medfølelse, der ganske naturligt udspringer af at være opmærksom på en ganske bestemt måde. Mindfulness er et effektivt værktøj når du skal forandre din selvkritik til selvværd.

Dette kursus giver deltagerne god indsigt i hvad mindfulness betyder. Hvad er mindfulness? Og hvad kan vi bruge mindfulness til i organisationen?

Deltagerne for en forståelse af, hvordan man kan etablere en mindful organisationskultur og struktur i organisationen.

Kurset giver deltagerne værktøjer til, efterfølgende, at møde hinanden, deres arbejdsopgaver, kunder, samarbejdspartnere og kollegaer med en klar og gavnlig intention, fokuseret og disciplineret opmærksomhed og et åbent og kærligt sind. Deltagerne lærer, at slå ”autopiloten” fra og opnå en forståelse og omsorg for, at det man gør, og det arbejde, man udfører har konsekvenser – for en selv og andre.

Kurset lærer deltagerne, at man ud fra et helhedssyn vælger, at handle ansvarsfuldt, årvågent og ja – mindful i det daglige organisatoriske liv og arbejde.
Mindfulness i organisationer henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere – og alle andre der ønsker svar på, hvorfor det kan være en god ide at sætte farten ned, hvis man vil hurtigt frem.

Kurset har en varighed på 5 timer

Pris: Efter aftale