VIRKSOMHEDER

Hos huset aagaard har vi fokus på at hjælpe med trivsel på arbejdspladsen. Vi tilbyder virksomheder, i hele Danmark, mentale sundhedsløsninger som alle har fokus rettet mod at forøge trivslen og arbejdsglæden samt forbedre det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne.

Talrige undersøgelser viser, at når en række faktorer, der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen, er til stede i tilpas omfang, vil dette have en positiv effekt på trivslen og opgaveløsningen. Det gælder især god ledelse, indflydelse på eget arbejde, forudsigelighed og retfærdighed i arbejdet.

Ansatte og ledere har brug for sund trivsel og mental sundhed og virksomhederne har brug for en positiv bundlinje. Forskning har påvist en stærk sammenhæng mellem god ledelse, trivsel og sund økonomi. Når ansatte og ledere trives i virksomheden kan det aflæses direkte på bundlinjen bl.a. pga. færre udgifter til sygefravær, højere produktivitet, bedre kundebetjening og et sundere arbejdsmiljø.

I Danmark er 370.000 danskere stressede og 35.000 er dagligt sygemeldt med stress. Vi taler om, at den mentale sundhed er ude af balance i dele af befolkningen.

Huset aagaard arbejder aktivt for en bedre mental sundhed blandt ansatte og ledere i danske virksomheder, både for de ansattes skyld, men også for virksomhedernes- og samfundets skyld.