Modtræk til Stress – Foredrag

3.495DKK

Målet med foredraget er at inspirere dig til at skabe rum for fordybelse og indre ro, ved at integrere meditation som en fast del af din hverdag.

99 på lager

Hvordan skaber vi modtræk til stress i en hektisk hverdag?

Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR) er en anerkendt metode og anvendes i mange organisationer, virksomheder, patientforeninger, idrætsforeninger m.fl. som arbejder med mental sundhed og menneskers trivsel.

I en verden med store krav og højt tempo efterspørger flere og flere redskaber, der kan understøtte et
modtræk til et stressende liv. Så hvordan skaber vi tid og plads til stilhed, fordybelse og indre ro i både
privat‐ og arbejdsliv?

I dette foredrag vil du blive præsenteret for værktøjer, hvormed du gennem fordybelse, meditation og fælles stilhed kan opnå ro, nærvær og samhørighed, og hvordan det kan forbedre kommunikation og skabe bedre relationer.

Vi vil have dialog om værktøjerne, som bliver præsenteret og praktiseret i løbet af foredraget, og om hvordan stilhed, fordybelse og indre ro spiller sammen og kan forstærke hinandens positive virkninger. Du vil på egen krop få mulighed for at mærke effekten af meditation og mindfulness. Undervejs i foredraget bringer vores dialog os også igennem fordomme og forbehold overfor mindfulness og meditation, og afmystificerer værktøjerne.

Foredragsholdere
Helle Marker er cand.mag. i Etnologi, seniorkonsulent og MBSR instruktør i huset aagaard. Helle har desuden mange års erfaring med både personale- og projektledelse.

eller

Dan Aagaard, direktør, MBSR-instruktør og psykoterapeut i huset aagaard. Dan er desuden veteran og har mange års erfaring som erhvervsleder.

Praktisk
Ovenstående foredrag er af 2 times varighed. Et foredrag af kortere eller længere varighed er også muligt, her vil vi rette indhold til efter deltagernes ønsker.

Kontakt oplysninger:
Helle Marker i huset aagaard: tlf. 41 45 03 01 og/eller på hvm@huset-aagaard.dk
Dan Aagaard i huset aagaard: tlf. 41 45 0300 og/eller på dan@huset-aagaard.dk