Stress & Behandling

Stress omtales flere steder som værende en sygdom – Stress er i virkligheden en naturlig og hensigtsmæssigt psykofysiologisk reaktion, hvor kroppen og sindet går i alarmberedskab.
Det er er aldeles vigtig at være opmærksom på, er at langvarig stress kan udvikle helbredstruende problemer herunder fysisk- og psykiske sygdomme.

Stress defineres på mange forskellige måder som fx.:
a. En tilstand i det enkelte menneske – fx anspændthed, irritabilitet, uvished, ængstelse eller ophidselse.
b. Som forhold i omgivelserne -fx høje krav, tidspres, tvister, tab eller fare
c. Relation mellem forhold i omgivelserne og individet – typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer.

430.000 danskere oplever symptomer på stress hver dag og 35000 danskere er sygemeldte hver dag pga. stress og det estimeres at 250000-300000 danskere lider af alvorligt stress.

Stress skal tages alvorligt – 1400 danskere dør hvert år af arbejdsrelateret stress og stresse koster hvert år samfundet 14 milliader kroner i form af sygedagpenge, tidlige dødsfald og andre udgifter på sundhedsområdet.

WHO skønner at stress i 2020 vil være en af de væsentligste kilder til sygdom.

Det må være uomtvisteligt at vi alle skal tage stress alvorligt – den kortvarige stress er ikke skadeligt men en tilstand der gør det muligt at handle og reagere på en situation – Det er når stressen bliver langvarig de forskellige problematikker opstår.

Hos Huset Aagaard tilbyder vi psykoterapeutisk behandling kombineret med mindfulness og MBSR forløb som den primære behandlingsform til stress ramte. Vi tilbyder individuel- såvel som gruppeterapi, hvor selve behandlingen vil være en kombination af kognitiv terapi, mindfulness og MBSR.

Vi tilbyder ikke kun behandling – Hos Huset Aagaard tilbyder vi en forebyggende indsats – en indsats der gør dig bedre rustet til at undgå den langvarige stress og samtidigt være istand til at cope med den kortvarige stress på en fornuftig og hensigtsmæssig måde.

Vi henvender os til private såvel som virksomheder, det offentlige, foreninger og alla andre der har behov for behandling, hjælp og støtte mht. stress.

Wherever you go, there you are.

– Jon Kabat-Zinn