Mindfulness

Er du sygemeldt med fx stress, kan du prøve at kontakte din sundhedsforsikring eller din kommune. Nogle sundhedsforsikringer lader dig selv vælge behandlere, og nogle kommuner dækker et 8-ugers MBSR forløb. Du kan også høre din virksomhed om de vil betale et MBSR forløb.

Meditation for livet.

Mindfulness har rødder tilbage til yoga og meditative traditioner. I mere end 2500 år er mindfulness meditation i buddhismen blevet anvendt som et middel til at reducere psykologisk betinget lidelse og fremme udviklingen af positive kvaliteter såsom øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse. Men mindfulness handler ikke om religion. Det er en grundlæggende kapacitet ved den almene menneskelige bevidsthed, der ligesom andre basale færdigheder (sproglige, musikalske, matematiske etc.) kan trænes og udvikles over tid.

Mindfulness kan defineres som en bestemt måde at være opmærksom på, der er karakteriseret ved evnen til bevidst observation af nuværende oplevelser uden at dømme og evaluere dem. Det er samtidig en åben, venlig og tålmodig indstilling, som står i skarp kontrast til den måde, hvorpå opmærksomhed og kognition normalt fungerer. Sædvanligvis giver indhold i bevidstheden anledning til automatiske processer, hvor oplevelser analyseres, bedømmes, evalueres og kategoriseres. Mindfulness er evnen til at registrere og neutralt iagttage fænomener i opmærksomhedsfeltet, herunder tanker, følelser og kropslige fornemmelser samt sanseindtryk fra omgivelserne, således som de kommer og går, uden forsøg på flugt eller undgåelse og uden at forholde sig kritisk og vurderende til dem. Essensen i mindfulness er en medfølende opmærksomhedsindstilling, der i modsætning til fysisk træning kan udvikles og forbedres livslangt.

Mange føler, at både de selv og deres omgivelser stiller mange krav om, at man så vidt muligt lever ”det gode liv” med selvrealisering på både ens professionelle, familiære, sociale og personlige planer. Faren herved kan være, at man hele tiden har følelsen af, at man burde være på vej et nyt og bedre sted hen. På den baggrund kan man miste fornemmelsen for, hvor vigtigt det er at være til stede i nuet. Det er nemt at glemme, at livet foregår lige nu og ikke først begynder, når man er blevet forfremmet, får lønforhøjelse eller har bestilt ferien.

Men også fortidens smertefulde oplevelser kan blive ved med at spøge, og mange har en tendens til at holde fast i deres egne fortællinger om, at de skal være stærke, gøre karriere, holde kortene tæt til kroppen eller have hundrede bolde i luften på samme tid for at være succesfulde. I stedet for at leve i nuet pendulerer mange således frem og tilbage mellem fortidens oplevelser og fremtidens udfordringer.

Men når man sætter sig ned, tier stille og på en mindful måde fokuserer på det åndedræt, der er her og nu, kommer de tanker myldrende, som man til daglig kan holde stangen ved hele tiden at fokusere på at være i gang. På den måde kan man øve sig i at blive bevidst om, hvilke tankemønstre, der går igen og når man i løbet af MBSR-forløbet deler sine tanker med andre, bliver man desuden bevidst om, at man langt fra er den eneste, der synes, at livet kan være svært.

Mindfulnesstræning kan være med til at gøre det lettere at afklare og prioritere ens værdier og at fokusere på det, man synes er vigtigt i hverdagen.

The best way to capture moments is to pay attention. This is how we cultivate mindfulness. Mindfulness means being awake. it means knowing what you are doing.

– Jon Kabat-Zinn