Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi er på få årtier blevet den mest fremtrædende og internationalt anerkendte psykoterapeutiske hovedretning. Den bygger på mængder af kliniske erfaringer, teorier og forskning og er erklæret udogmatisk og tilstræbt evidensbasret både hvad angår teori om psykopatologi, terapiens virkningsmekanismer og effekt af denne. Kognitiv adfærdsterapi er i konstant udvikling, idet terapien løbende revideres i overensdtemmelse med resultater af eksperimentelle studier og randomiserede, kontrollerede effekt studier.

Kognitiv adfærdsterapi er karakteriseret ved at lægge vægt på tænkningens og adfærdens betydning for følelseslivet og generelt for udviklingen af psykiske problemer og symptomer. terapien retter sig primært mod handlemønstre og kognitation.

Kognitiv adfærdsterapi er en kompleks form for psykoterapi, der kan praktiseres på mange forskellige måder. Det særlige ved terapiformen er, at dysfunktionel tænkning og adfærd tillægges en central betydning.

Ofte er Kognitiv adfærdsterapi korttidsterapi på ca. 12-18 sessioner og kan foregå individuelt og/eller i grupper.

Formålet med Kognitiv adfærdsterapi er, at patienten bliver symptomfri, bedres væsentligt eller får en bedre livskvalitet og til dette benyttes et stort antal og mange typer metoder til behandling af psykiske lidelser.

Hvilken metode vi benytter i det specifikke tilfælde afgøres ved en grundig analyse af den enkelte patients vanskeligheder og diagnose.

I Terapien anvendes mange hjælpe redskaber såsom: skemaer, dagbøger, huskekort, rollespil, tegninger og visse opmærksomhedsøvelser samt eksponering m.m.

Det er meget vigtigt for os, at understrege at det er relationen mellem klient og terapeut der er altafgørende i enhver behandling, således også i Kognitiv adfærdsterapi – skemaer og andre hjælpemidler er værktøjer i behandlingen, men relationen er hovedværktøjet!

Kognitiv adfærdsterpi er som nævnt evidensbaseret og har stor effektivitet på mange psykiske problemer såsom:
Specifik forbi, Panik- og generaliseret angst(GAD), Social forbi, OCD, PTSD, Sygdomsangst, Depression, Spiseforstyrelser, Personlighedsforstyrelser og Skizofreni.

Der har endvidere vist sig gode resultater med Kognitiv adfærdsterapi ved følgende problematikker:
Mani, Kronisk træthedssyndrom, psykosomatiske problemer, Kontrol af vrede, Misbrugsproblemer, Spiseforstyrelser samt Seksuelle- og Samlivsproblemer.

Book en tid her

eller ring 41 45 00 70.

A coach is someone who can give corrections witout cousing resentment.
-John Wooden

Don`t make a permanent decision for your temporary emotion.