OM HUSET AAGAARD

Huset aagaard er et kognitivt konsulent hus med hovedkontor i Nordjylland, men med flere afdelinger rundt om i landet.

Vi har en mission om, at tilbyde en helhedsorienteret indsats til det offentlige, virksomheder og private med stor opmærksomhed på det enkelte individs forskellighed og omgivelser. Vi ønsker at skabe større livskvalitet, velvære og balance i arbejds- og privat livet for det enkelte menneske. Igennem de værktøjer, som vi benytter os af, ønsker vi at hjælpe til med, at skabe en god og positiv tilværelse for det enkelte menneske. I vores arbejde har vi fokus på det enkelte menneske, men også på dennes omgivelser og de faktorer der spiller en rolle i klientens liv – vi tror på en håndholdt og helhedsorienteret indsats.

Vores opgave er også at skabe resultater for private virksomheder, hvilket vi gør ved at tilbyde værktøjer til effektiv håndtering af stress, angst og depression samt smertehåndtering. Vi lærer de ansatte, og ledelsen, at skabe større fokus, større overblik, bedre kommunikation og at det er hensigtsmæssigt at være tilstede i nuet i stedet for at pendulere mellem fortid og fremtid. Vores indsats er målbar hos den enkelte virksomhed, ganske simpelt fordi vi er med til at reducere sygefraværet og er med til at effektivisere produktionen, hvilket kan aflæses positivt på virksomhedens bundlinje.

Huset aagaard ønsker at gøre en positiv forskel, som kan måles hos de enkelte kommuner, i forhold til beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb til ledige borgere eller borgere på sygedagpenge. Vores indsats vil være en positiv faktor i forhold til at skabe varig forsørgelse for den enkelte borger og for de borgere, hvor uddannelse og arbejde ikke er vejen, vil vi være den faktor der kan skabe en bedre livskvalitet for disse borgere. Vi skaber resultater, vi gør det hurtigt og med succes.

Hos huset aagaard vælger vi vores værktøjer, teori og metode ud fra det menneske vi står overfor og de problematikker og udfordringer det enkelte menneske møder. Alle har noget med i sin bagage, det indhold skal vi tage hensyn til, på samme måde som vi stager hensyn til dine ressourcer og kompetencer. Efter et forløb hos os er du blevet bedre til at mærke dig selv, dine behov, til at skabe overblik og opnå indsigt i dig selv, din situation og forholdet til andre mennesker, privat eller på din arbejdsplads.

Sammen med vores samarbejdspartnere følger vi det enkelte menneske hele vejen, lige fra det første møde og til det endelige mål er nået. Vi slipper dig ikke før du er klar til det.

“You can’t stop the waves, but you can learn to surf.”

-Jon Kabat-Zinn

Mission

Vores behandlingsformer er baseret på Kognitiv terapi samt Mindfulness Baseret Stress Reduktions programmet (MBSR) udviklet af Jon Kabat-Zinn. Dog er vi opmærksomme på det enkelte individs forskellighed og at terapi formen derfor skal tilpasses den enkelte klient, hvorfor vi ligeledes benytter os af andre terapi former.

Vores værdi grundlag er baseret på en helhedsorienteret Psykoterapi med fokus på Kognitiv terapi samt Mindfulness Baseret Stress Reduktion.

Vision

At yde psykoterapi, med fokus på høj faglighed, etik og tillid, til klienter med følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer.

At være en aktiv faktor i forebyggelse og behandling af stress samt arbejdsrelateret stress.

At hjælpe PTSD ramte veteraner og deres familier til et bedre live sammen med PTSD og en bedre fungerende hverdag.

At udvide kendskabet til MBRS, gennem undervisning, forskellige sammensatte forløb samt retreats, som et fantastisk værktøj i ens liv – lige her og nu.

Værdier

Vores fokus er på Kognitiv terapi, Mindfulness Baseret Stress Reduktion samt kommunikation og netværksindsats, men vi kigger først og fremmest på det mennesker der sidder overfor os, skaber en god relation og benytter os af de værktøjer der er bedst i netop den enkeltes situation.

Vores værdigrundlag er baseret på en helhedsorienteres indsats, hvor nøgleordene er: Tillid, ligeværd, respekt, empati, etik, høj faglighed, kommunikation, netværk, bevidst nærvær, troen på udvikling for det enkelte menneske, refleksion, egen praksis og selvmestring.

huset aagaard ønsker at tilbyde kerneydelser af meget høj faglig kvalitet.

Mindfulness Baseret Stress Reduktion:

Mindfulness Baseret Stress reduktion (MBSR) er et program der er udvklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulnesss, University of Massachusetts Medical School i USA.

MBSR er et effektivt redskab til at håndtere symptomer på stress, angst og depression, hos syge og raske mennesker. I MBSR programmet er meditationsteknikker og simple yoga-øvelser taget ud af deres oprindelige religiøse kontekst og tilpasset mennesker i en vestlig kultur.

I modsætning til mange af de andre tilgængelige tilbud om mindfulness-kurser, -workshops, -foredrag m.m. så er MBSR programmet, underlagt internationale videnskabelige standarder for kvalificeret undervisning.

Der er videnskabeligt dokumentation for, at mentalt helbred kan trænes i lighed med det fysiske helbred, og at mindfulness kan bruges som en teknik – men det er afgørende at Mindfulness benyttes på et seriøst fundament af veluddannede fagfolk der lever op til de internationale standarder.

Hos Huset Aagaard anerkender vi brugen af evidens baseret viden tll behandling af vores klienter. Vi er derfor meget opmærksomme på, at vi kontinuerligt er i besiddelse af den rette viden og de rette kvalifikationer – vi bryster os ikke af falsk markedsføring!

Dan Aagaard er Mental Health Counselor, Kognitiv Terapeut og Qualified MBSR Teacher fra University of Massachusetts Medical School, The center for Mindfulness in Medicine, Health Care & Society. Du kan læse mere om MBSR her.

Psykoterapi/Kognitiv terapi/andre former:

Psykoterapi er en af de mest anvendte psykologiske behandlingsformer. Generelt kan man sige, at psykoterapi er en behandlingsform for psykiske sygdomme eller oplevede vanskeligheder som har at gøre med følelser, tanker eller adfærd. Psykoterapien bygger på relationen mellem terapeut og klient.
Udfra en grundig bedømmelse af problematikkerne – vil terapauten og klienten i fællesskab nå frem til, hvad fokus og mål for behandlingen skal være. man vil i fællesskab ligeledes besteme rammerne for behandlingen fx. antal sessioner, samt hvor ofte man skal mødes.

Der findes mange forskellige retninger og metoder indenfor psykoterapien. variationerne går blandt andet på, at de enkelte retninger har forskellige grundmodeller og antagelser om menneskets udvikling og hvorledes forstyrelser samt afvigelser opstår, holdes vedlige og behandles. Individuel terapi er det mest benyttede, men gruppeterapi, par- samt familieterapi benyttes også i høj grad.

Huset Aagaard benytter sig af en helhedsorienteret psykoterapi med fokus på Kognitiv terapi samt MBSR – men samtidig med forståelse for at andre terapi former kan være hensigtsmæssige i behandlingen af den enkelte klient.

Kognitiv terapi er en evidensbaseret og veldokumenteret terapiform, der er målrettet og praktisk anvendeligt. Målet med Kognitiv terapi er, at klienten selv bliver i stand til at forstå og arbejde med sine tanker, følelser og handlinger – man kan sige, at klienten bliver sin egen terapeut. Der er med kognitiv terapi oftest tale om korttidsterapi, 8-15 gange som selvsagt er afhængig af problematikkerne hos den enkelte klient.

Kognitiv terapi er den mest effektive og veldokumenterede samtale behandling til personer med følelsesmæssige problemer og er de seneste år blevet anvendt til at forstå og skabe ændringer i arbejds- og privatlivet. Du kan læse mere om kognitiv terapi her.