DET OFFENTLIGE

Huset aagaard tilbyder beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb til ledige borgere. Vores indsats, som er en helhedsorienteret og håndholdt indsats, er rettet mod at formindske eller fjerne psykiske barrierer og andre forhindringer der står i vejen for borgerens personlig udvikling og samtidig opkvalificere borgeren til arbejdsmarkedet.

I vores arbejde med den enkelte borger fokuserer vi på ressourcer og kompetencer, mens vi tager fat om de problematikker og udfordringer borgeren måtte have. Dette arbejde foregår ud fra en kognitiv metode, coaching, mindfulness samt Mindfulness Baseret Stress Reduktion og baner vejen mod uddannelse og arbejde.

Vi tilbyder endvidere specielle forløb til bl.a. veteraner der er ramt af PTSD og andre psykiske lidelser. Vores veteran forløb er sammensat på en sådan måde, at den enkelte veteran mødes med forståelse og guides gennem et helhedsorienteret forløb der har fokus på den enkelte, men også veteranens omgivelser, familie m.m.

Vi har fokus på unge og udsatte unge og har en klar vision om at hjælpe de unge på rette vej. Huset aagaard tilbyder speciel tilrettede forløb, der tager hånd om de unge, viser dem vejen og støtter dem til de har nået deres mål og fået skabt et godt og kvalificeret netværk.

VIRKSOMHEDER

Huset aagaard tilbyder virksomheder i hele Danmark mentale sundhedsløsninger. Vi har fokus på helhedsorienterede løsninger i form af forebyggende indsatser, Mindfulness & Mindfulness baseret Stress reduktion, kognitiv terapi & psykologhjælp, supervision, undervisning, kurser samt fysioterapi og diætist m.m. Herudover tilbyder vi en akut psykologisk udrykningstjeneste, hvor vi garanterer indsats inden 24 timer.

På mange arbejdspladser er presset og forventningerne store – og tiden kan være knap. Når mennesker oplever stress gennem længere tid, går det ud over både effektiviteten og sundheden. Det evidensbaserede kursus Mindfulness Baseret Stress Reduktion, MBSR, kan hjælpe til effektiv håndtering af stress og krævende opgaver og forbedre den mentale sundhed på arbejdspladsen. Endvidere er MBSR et effektivt værktøj til at mindske sygefraværet og dermed har det en positiv indvirkning på virksomhedens bundlinje.

PRIVAT

Vores vision er, at hjælpe mennesker med at opnå større livskvalitet, velvære samt balance i privat- og arbejdslivet. Igennem Kognitiv terapi og Mindfulness Baseret Stress Reduktion ønsker vi at hjælpe vores klienter med at skabe en positiv tilværelse uden angst, uro, depression, smerter og stress.

Vi tilbyder både individuel terapi, par- og familieterapi samt gruppeterapi. Vores indsats har fokus på det enkelte menneske men også på dennes omgivelser og netværk samt de faktorer der spiller en rolle i klientens liv – vi tro på en helhedsorienteret indsats.

Huset aagaard hjælper dig til, at blive bedre til at mærke dig selv og dine behov

Se vores side om services for yderligere informationer.

Du er altid velkommen til at kontakte huset aagaard hvis du ønsker oplysninger om de forskellige forløb eller du ønsker behandling mod egenbetaling. Endvidere har du evt. muligheden for at kunne blive henvist til et forløb hos huset aagaard af din kommune

Velkommen til hjemmesiden for Huset Aagaard.

Vi tilbyder nu, efter flere forespørgsler, Terapi & Behandling via Skype. Det betyder, at du nu har muligheden for at sidde hjemme i din egen stue eller på din ferie på Mallorca og modtage Terapi & Behandling med fokus på seriøsitet, tillid, empati og forståelse. Denne måde nedbryder samtlige geografiske grænser og du vil altid have muligheden for at komme i kontakt med din terapeut. Få Skype navn m.m. se under kontakt.

Vores hjemmeside vil løbende blive opdateret og du er altid velkommen til at kontake os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille en tid til en samtale. Du finder vores kontakt oplysninger her.

Dan Aagaard

Adm. Direktør

F.M.P (DK)

Dan Aagaard er adm. Direktør for huset aagaard ApS siden 01. januar 2018. I perioden op til sin ansættelse var Dan indehaver af Huset Aagaard IVS, hvor han pr. 01. januar 2018 valgte at flytte kontoret til Hjørring, for at kunne udvikle virksomheden på bedste vis. Dan’s ønske er at kunne yde den bedste og mest kvalificerede indsats i kampen mod stress, angst, depression, andre psykiske lidelser, sygefravær og PTSD. Ved at overdrage virksomheden til en større aktør og selv sidde i direktørstolen har Dan fundet den rette vej i forhold til hans ønske, håb og ambitioner.

VI TILBYDER

Særligt tilrettelagte forløb til det offentlige
Særligt tilrettelagte forløb til virksomheder
Rådgivning
Stress & Angst klinik
Veteran & PTSD klinik
Psykoterapi
Mindfulness Baseret Stress Reduktion
Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi
Samtalegruppe
Mentorforløb
Coaching
Foredrag & Undervisning